UTVIDET ARBEIDSOMRÅDE

LAVRISIKO IMPLEMENTERING

HÅNDTERING AV LAGERKASSER

Pickr sin teknologi redefinerer ordreplukking gjennom integrering av robotikk, datasyn, fingerferdige gripeevner og kunstig intelligens

PickrMate

Pickr’s piece-picking robot performs item recognition, grasping, transportation, and delivery just like traditional piece-picking robots. However, what sets our robot apart is its mobility and ability to operate within an expansive working range, offering unique advantages

Stort arbeidsområde

PickrMate´s extended working range allows the robot to independently access more bins, eliminating the need to wait for bins to be positioned in a specific location at a particular time. We refer to this capability as ‘Robot @ Goods’

Picking range

  • Lengde: 4-20 m
  • Høyde: 2-4 m
  • Dybde: +/- 1.5 m

Implementering med lav risiko

Tradisjonelle plukkeroboter okkuperer en plukkestasjon helt. Dette betyr at om roboten stopper så bli plukkestasjonen 100% inakitv og produktiviteten reduseres frem til roboten er tilbake i operasjon. Vår PickrMate kan enklet bli flyttet bort fra plukkestasjonen og dermed tillate manuell plukking. Det betyr at produktiviteten kan opprettholdes selv om roboten skulle være inaktiv

Low risk implementation

Håndtering av lagerkasser

PickrMate kan i tillegg til å plukke varer også håndtere lagerkasser. Dette er spesielt nyttig for å flytte tomme lagerkasser eller hente frem nye odrekasser uten å måtte ha egne automasjonsløsninger for disse operasjonene

Back to top
nb_NO